Read Hour i Sverige

A boy sits in a man's lap and they read a book together.
Keithroy Omestre Grant är med som Läsande förebild i Read Hour. Foto: David Magnussaon, SvD-TT

Sverige deltar i Read Hour. Vi frågade Elisabet Reslegård från Läsrörelsen vad som är på gång i samband med Read Hour i Sverige.

Vem är ni som organiserar Read Hour och varför vill ni ta del i Read Hour?  

Läsrörelsen är sedan 2022 den samlande kraften för Read Hour Sverige. Läsrörelsen startade år 2000 med en landsomfattande kampanj och mottot ”Ge dina barn ett språk”. En bakgrund var den kraftiga minskningen av småbarnsföräldrars läsning för sina barn, en annan var bristande läs- och skrivförmåga hos många vuxna. Under åren har vi genomfört ett 20-tal stora satsningar och projekt. Att vi står bakom Read Hour Sverige känns därrför naturligt.

Hur engagerar ni er lokala publik? 

Första året vi ordnade Read Hour anslöt sig 162 Läsande förebilder, bland andra samtliga partiledare för riksdagspartierna. Nu siktar vi på ytterligare 200 Läsande förebilder, unga som äldre (den äldste är 99 år). Vi har vänt oss till föreningar som Allas Barnbarn, Läsa äger – med kontakter med ungdomar i många kommuner – elevorganisationer, Dataspelsbranschen, De Litterära Sällskapen i Sverige och fackliga organisationer.   

Vilka partner har ni för att sprida Read Hour?  

Stödjande parter är Lärarstiftelsen, Svenska Akademien och Microsoft. Samarbetspartners är Nätverket Läslov – med bland andra bokförlag, bibliotek, och bokhandel – Story House Egmont, Pressbyrån, Bonnierförlagen, Storytel, Moomin Characters och Rights & Brands. Och Skolverket som sprider information. Annonser finns i tidningar och tidskrifter, och som banners. Aktiviteter på sociala medier växer.

Vilken är din favoritbok från barn- och ungdomslitteraturen?  

Om jag väljer bok är det Mio min Mio av Astrid Lindgren, en av de vackraste sagor som skrivits. 

Skrivet av: Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen 

Kampanjmaterial för Sverige

Ladda ner annonser och posters, banners (vågrät 320×240) eller banners (lodrät 980×240)