Pedagoginen materiaali alakouluille ja varhaiskasvatukseen

Materiaali pohjautuu kertomukseen Näkymättömästä lapsesta. Sen tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten (5–12-vuotiaiden lasten) luku- ja tunnetaitoja.

Kertomus näkymättömästä lapsesta on Tove Janssonin kirjoittama tarina, johon uppoudutaan toiminnallisin menetelmin. Materiaalissa on suunniteltu sisältöä kahteen sessioon lasten kanssa. Lisäksi ohjeesta löytyy kotiväelle lähetettävät terveiset ja lisämateriaalia, kuten värityskuvia ja sanaristikoita, joita voi tulostaa lapsille käyttöön esimerkiksi lukutuokion yhteyteen.

Pedagoginen materiaali liittyy seuraaviin teemoihin:

  • Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2022: Oppimisen alueet, Kielten rikas maailma ja Ilmaisun monet muodot
  • Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014: Laaja-alaiset osaamisko-
    konaisuudet Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu (L2) ja monilukutaito (L4)

Materiaalia on mahdollista soveltaa eri taso- tai ikäryhmille.