Miten teidän työyhteisössänne vietetään Read Houria?

Read Hour juhlii lukemista ja nostattaa lukuintoa YK:n lukutaitopäivänä 8.9. kello 19–20. Tänä vuonna kampanjan teemaksi on nostettu rauha ja ystävyys: miten kirjallisuus ja lukeminen lisää ihmisten välistä ymmärrystä. 

Toivomme, että vietätte Read Houria työyhteisöissänne 5.–8.9. ja nostatatte samalla yhdessä lukuintoa. Poimikaa tästä vinkit yhteiseen työpäivän aikana vietettävään Read Hour -hetkeen, jonka voitte tarpeen vaatiessa toteuttaa myös etänä. Huomaattehan, että voitte halutessanne yhdistellä elementtejä useammasta eri vaihtoehdosta – Read Houria saa viettää omalla luovalla tavallaan! 

 
Vaihtoehto A:

Yhteinen lukutuokio 

Ottakaa jokainen töihin mukaan mieluinen kirja. Keittäkää kahvit ennalta sovittuna ajankohtana ja lukekaa kirjaa kahvitauon ajan.  

Vaihtoehto B:

Yhteinen ääneenlukuhetki 

Sopikaa etukäteen ketkä lukevat muille ääneen, ja mitä luetaan. Tekstipätkiä ja lukijoita voi olla yksi tai useampi ja suosituksia teksteistä löydätte osoitteesta readhour.fi. Keittäkää vaikka kahvit ja keskustelkaa halutessanne lukemastanne näiden kysymysten avulla: 

 • Millainen ystävyyden/rauhan sanoma juuri kuullusta välittyi?  
 • Miten ihmisten erilaisuus tuli kuullusta esille? Miten se liittyy rauhaan tai ystävyyteen?  
 • Lisääkö lukeminen sisäistä rauhaa? Oletteko saaneet kirjojen kautta lisää ystäviä tai ystävyyttä? 
 • Miltä ystävyys/rauha tuntuu? Miten me voisimme lisätä sen tunnetta tässä hetkessä?  

Vaihtoehto C:

Keskusteluhetki kirjoista ja lukemisesta 

 1. Sopikaa Read Hour -hetken ajankohta yhdessä.
  Ottakaa jokainen mukaanne jollain tapaa teille tärkeä kirja – kannattaa hyödyntää lähikirjastoa!  
 2. Keittäkää kahvit ja kokoontukaa yhteen.
  Jos haluatte, voitte ihan aluksi sujauttaa kirjanne sokkona yhteiseen säkkiin ja sitten arvuutella, mikä teoksista on kenenkin tuoma. 
 3. Käykää läpi teokset lyhyesti vaikka seuraavien kysymyksen avulla: 
  Milloin itse luit kirjan ensimmäisen kerran? Miksi se on sinulle tärkeä, mikä kirjassa on erityistä? 
  Millaisilla kolmella adjektiivillä kuvailisit kirjaa?
  Jos haluat, voit myös lukea kirjastasi lempipätkän – löytyisikö kirjasta jotain ystävyyteen ja rauhaan liittyvää viisautta?
  Miksi suosittelisit kirjaa työkavereillesi? Suosittelisitko sitä aivan erityisesti heistä jollekin?  
 4. Keskustelkaa vielä tovi omista lukutottumuksistanne: 
  Oliko jakamistanne kirjoista löydettävissä jotain yhtäläisyyksiä?
  Milloin ja kuinka paljon luette?
  Mitä lukeminen teille merkitsee? Ovatko kirjat tuoneet elämäänne ystäviä, lohtua tai rauhan tunnetta?
  Mistä itse löydätte lukuvinkkejä? 
  Miten aiotte viettää 8.9. kello 19 Read Houria – mitä aiotte lukea silloin? 

Miltä #ReadHour näyttää työyhteisössänne? 

Ottakaa Read Hour -hetkestänne kuva tai kuvakaappaus ja jakakaa se someen. Kertokaa, että olette mukana Read Hourissa ja kannustakaa muutkin osallistumaan 8.9. kello 19 koko Suomen lukutuntiin. Lisätkää postaukseenne vielä #ReadHour ja tägätkää mukaan @lastenjanuortensaatio Instagramissa, LinkedInissä ja Facebookissa tai @LNSaatio Twitterissä. Halutessanne voitte myös haastaa postauksessa jonkin teille läheisen tahon osallistumaan Read Houriin!