Read Hour

Läsglädje.

Stanna upp och läs en timme den 8 september.

Read Hour sprider läsglädje!

Read Hour inspierar speciellt barn och unga till läsning. År 2023 lyfts särskild barn- och ungdomslitteraturen fram i samband med Read Hour.

Barn och ungdomar läser inte mera genom att vi bekymrat diskuterar läsning, utan gnistan till läsningen tänds genom glädje. Read Hour har arbetat för att främja läsglädje redan i fem år.

Read Hour firas 4–8.9.2023. Veckan kulminerar i hela Finlands gemensamma lästimme den 8 september.

Hur kan du delta i Read Hour?

Var och en kan delta i Read Hour genom att läsa en timme och sprida läsglädje! I år uppmuntrar vi speciellt till att läsa barn- och ungdomslitteratur.

Du kan fundera på hur innehållet eller titeln på en bok skulle formuleras med emojin. Du kan också dela med dig av glada läsminnen från barndomen och ungdomen.

Dela dina upplevelser och följ med i sociala medierna med #ReadHour.

Aktuellt

Read Hour inspirerade över 1000 daghem och skolor i Finland till läsning

Read Hour, vars mål är att sprida läsglädje, ordnades för femte gången i början av september.
Läs mera

Read Hour höjer läsglädjen den 8 september – redan över 60 000 barn och unga är med

Read Hour firas den 4–8 september. Veckan som är fylld med läsglädje kulminerar i hela Finland gemensamma Read Hour den 8 september.
Läs mera

Read Hour firas utomlands även i år

Read Hour firas för femte året i Finland. Också utomlands är man glada att vara med i Read Hour, varje land på sitt sätt.
Läs mera

Read Hour för organisationer

Företag eller organisation – kom med och sprid läsglädje. Vi bjuder in arbetsplatserna runom i Finland att delta i Read Hour.
Läs mera