”Det är viktigt att en tidning för barn och unga är rolig att läsa”

Hbl Juniors redaktör Maria Saaristo

Vi frågade av Hbl Juniors redaktör Maria Saaristo vad som är speciellt med att göra en tidning för barn och unga.

Vad är det för speciellt med en nyhetstidning för barn och unga?

I en nyhetstidning för barn och unga är barn och unga viktigast. Vi vill skriva om vad barn och unga gör och anser om olika viktiga frågor. På det viset kan vi vara ett forum som för fram de ungas åsikter i viktiga frågor som berör dem. Det är också viktigt för oss att inte skriva bara om vad som händer, utan vi vill också berätta varför saker händer och vad det kan leda till. Det är också viktigt att en tidning för barn och unga är rolig att läsa.

Hur väljer ni ut nyheterna?

HBL Junior är en aktuell nyhetstidning, vi bevakar de stora frågorna som också andra medier tar upp. Vi har samma sektioner i tidningen som en nyhetstidning där målgruppen är vuxna, men vi lägger särskild vikt vid att skriva om frågor som barn och unga säger att de är speciellt intresserade av, som världen, sport, miljö och djur. 

Vi följer noga med frågor som speciellt berör barn och unga, och det är också viktigt för oss att välja ut positiva nyheter. 

Varför är det viktigt med nyheter?

Nyheter som baseras på pålitliga källor är viktiga för att vi ska kunna bilda oss en uppfattning om vad som händer i världen, om varför det händer och om vad som kan följa av det.

Varför är det viktigt att göra en tidning för barn?

Barn och unga vill veta vad som händer i världen och har en rätt att få tillgång till välskrivna nyheter som baseras på pålitliga källor.

Vad är det roligaste med att göra en tidning för barn och unga?

Det roligaste är absolut att få träffa och tala med barn och unga. Barn och unga är kloka, insiktsfulla och öppna. Jag får massor med energi och blir på gott humör för resten av dagen efter våra möten.