Republikens president Sauli Niinistö: ”I dagens värld finns det en allt större efterfrågan på fördomsfrihet och empati. ”

Republikens president Sauli Niinistö är beskyddare av Read Hour -kampanjen för läskunnighet 2022.

 Read Hour är en läskunnighetskampanj som arrangeras av Barn- och ungdomsstiftelsen. Kampanjen uppmuntrar oss att läsa en bok i en timme på FN:s internationella läskunnighetsdag den 8 september. 

Världen skulle vara färglös utan de berättelser och den kunskap som finns i böcker. När vi läser vidgas vår världsbild och vi kan öppna vårt sinne för äventyr. Våra tankar kan färdas till det förflutna eller till framtiden. På dessa fantasiresor lär vi oss att förstå andra kulturer och att sätta oss in i andra människors situation. I dagens värld finns det en allt större efterfrågan på fördomsfrihet och empati. Böckerna öppnar vägen till fantasins värld och ökar vår kreativitet. 

Böckerna är en källa till gränslös frihet och glädje. Vi ser saker och ting i ett nytt ljus och kan ifrågasätta rådande läror och tänkesätt. Vi kan bläddra igenom böckernas sidor för att leta efter idéer och uppslag som sedan gror till tankar i vårt sinne. Det finns oändligt mycket inspiration och information att ta fram. Jag uppmuntrar alla att ta tag i en bok och att sluka kunskap och berättelser. 

Jag önskar er alla glädjefylld bokläsning. 

Sauli Niinistö 

Republikens president 

Beskyddare av Read Hour 2022-kampanjen för läskunnighet