Read Hour i Sverige

Läsrörelsens ordförande Elisabet Reslegård berättade om Read Hour i Sverige och hur Läsrörelsen byggt upp ett stort nätverk av aktörer för kampanjen.

Varför är Read Hour viktig för Läsrörelsen?

Läsrörelsen har som motto sedan starten på Bokmässan år 2000 ”Ge dina barn ett språk”. Något som har strömmat igenom våra satsningar och projekt – oavsett om det gällt 1-åringar eller tonåringar. Satsningen Read Hour, under FN:s Läskunnighetsdag den 8 september, ser vi som en symbolisk timme för att stärka läsningen i alla former – med ögon, öron och fingrar.

Hur kommer Read Hour att synas i Sverige?

Arbetet genomförs med stöd av Svenska Akademien, Lärarstiftelsen och Microsoft. Och med många samarbetspartners inte minst från Nätverket LÄSLOV – med elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner och företag som Egmont och Pressbyrån. Närmare 140 Läsande förebilder har hittills anslutit sig, bland annat partiledarna och språkrör från de åtta riksdagspartierna, nuvarande och tidigare kulturministrar, och ledamöter i Svenska Akademien. Andra är Jan Eliasson, tidigare utrikesminister och vice generalsekreterare för FN, idrotts- och kulturpersoner, rapartister och bloggare, och Sepenta Sarhadi, 9 år och storläsare av rang som inspirerar och läser för andra barn och har utnämnts till Läsande förebild nr. 1. En landsomfattande satsning görs av Skolverket som uppmärksammar Read Hour genom kampanjer i sociala media. De uppmuntrar skolorna att arrangera en festdag för läsningen 8 september och ger förslag på hur man kan arbeta med läsande förebilder i undervisningen, på fritidshemmet och tillsammans med skolbibliotekarien. Pressbyråns alla butiker skyltar upp. Tidskrifter och dagstidningar – bland andra Kalle Anka och Dagens Nyheter – uppmärksammar också Read Hour genom att upplåta utrymme för 25 helsidesannonser.

Satsningen Read Hour, under FN:s Läskunnighetsdag den 8 september, ser vi som en symbolisk timme för att stärka läsningen i alla former – med ögon, öron och fingrar.

Varför är en läskampanj som Read Hour speciellt viktig just nu?

Tillgången till ett rikt språk är en förutsättning för demokratin. Genom Jan Eliasson lyfter vi också fram rätten till utbildning som är fastslagen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Under coronapandemin har skolnedstängningar drabbat 1,6 miljarder skolelever och studenter, i framför allt de fattiga delarna av världen. I januari talade FN:s generalsekreterare António Guterres om en global utbildningskris.

Vad kommer du att läsa i samband med Read Hour?

Jag ”omläser” Kerstin Strandbergs roman Liten historia – stor kyss, om två ensamma unga människor under mitten av förra århundradet, som finner både vänskap och kärlek.

Elisabet Reslegård
Ordförande, Läsrörelsen