Lärare – kom med och gör Read Hour med oss! 

Read Hour –kampanjens mål är att sprida läsglädje och inspirera särskilt barn och unga till läsning. Read Hour firas i år för femte gången den 4–8 september 2023. Kampanjen kulminerar i hela Finlands gemensamma Read Hour den 8 september.  

Read Hour -kampanjen främjar läsglädje och lyfter fram barn- och ungdomslitteratur. Med hjälp av materialen som fokuserar på läsglädje och inspiration är det lätt att fira Read Hour inom småbarnspedagogiken och grundläggande utbildningen. 

Read Hour-materialen publiceras i augusti. Kom med och gör Read Hour med oss! Anmäl dig med redan nu så säkerställer du att du får materialet i din epost. Bland de först anmälda lottar vi ut produktpaket. 

Read Hour inom småbarnspedagogiken

Read Hour kan man fira inom småbarnspedagogiken tillsammans med Läsgänget språkäventyr och en flerspråkig sagostund. I berättelserna skrivna av Mervi Heikkilä är djuren i Läsgänget ute på äventyroch bekantar sig med finska, svenska, nordsamiska, skoltsamiska och enaresamiska. 

Read Hour inom grundläggande utbildningen

I materialet riktat till grundskolans nedre klasser främjas barns emotionella färdigheter och läsförmåga. Berättelsen om det osynliga barnet är en berättelse skriven av Tove Jansson, som man kan djupdyka i med hjälp av funktionella metoder och uppgifter. 

I innehållet Read Hour för grundskolans överklasser finns inspirerande bokrekommendationsvideor gjorda av unga samt olika uppgifter. 

Flera bibliotek deltar även aktivt i Read Hour. På readhour.fi publiceras även lästips för barn och unga i olika åldrar. Bekanta er med tipsen och åk sedan med er daghems- eller skolgrupp till närbiblioteket på äventyr under kampanjveckan. 

Kampanjens huvudpartner är Moomin Characters och Otava. Verksamheten möjliggörs av Utbildningsstyrelsen, Svenska kulturfonden och Lisi Wahls Stiftelse. 

Mer information: 

Heidi Enbacka 

programchef 

heidi.enbacka@nuori.fi