Read Hour firas utomlands även i år

Barn sitter och ligger i soffan och läser böcker.

Read Hour firas för femte året i Finland. Också utomlands är man glada att vara med i Read Hour, varje land på sitt sätt.

I Sverige har Läsrörelsen fått med hundratals läsande förebilder i kampanjen. Läs mera.

I Norge möjliggör Foreningen !les olika evenemang i samband med läskioskerna. Läs mera.

I Danmark firas Read Horu för första gången i år. Offentliga biblioteken utmanar lokala bibliotek, skolor och daghem att delta. Läs mera.

i Estland koordinerar Finska institutet evenemang i bilbiotek och på sociala medierna. Läs mera.

I Storbritanniern koordinerar Moomin Characters genom Riot Communications tävlingar och evenemang. Läs mera.