I projektet Sanoita parempi maailma tar man sig an läskunnighet genom tillämpad konst.

Projektet (sv. Sätt ord på en bättre värld) genomförs 2019–2020. I slutet av 2020 omfattar verksamheten ungefär 120 ungdomar i högstadieåldern från Helsingfors, Björneborg, Tammerfors, Vanda, Dakar i Senegal och Asunción i Paraguay. 

Ungefär 9 procent av alla ungdomar i världen (d.v.s. 102 miljoner 15–24 åringar) kan inte läsa. Dessutom lider ungefär 250 miljoner skolgående barn och av lässvårigheter, och kommer aldrig att ha ens grundläggande läskunnighet. Pisa-undersökningar visar att var åttonde ungdom i Finland lämnar grundskolan med otillräcklig läskunnighet. Detta påverkar möjligheterna till fortsättningsstudier och senare deltagande i arbetslivet. 
 
De ungdomar och lärare som deltar i Sanoita parempi maailma -verksamheten, och som nås av dess kommunikationskampanj, får ett ökat intresse och en bättre förståelse för vad läskunnighet betyder och för de associerade Agenda 2030-målen, samt för hur vår globala värld ser ut när det gäller läskunnighet. 
 
I detta projekt deltar fyra högstadieklasser från olika delar av Finland i rap-workshops under ledning av rap-artisten Rauhatäti (Hanna Yli-Tepsa) där man tar sig an läskunnighet genom tillämpad konst. I Senegal och Paraguay deltar ungdomar i en motsvarande rap-workshop med en lokal konstnär. 

I denna workshop skriver ungdomarna tillsammans rap-texter om betydelsen av läskunnighet och de tillhörande Agenda 2030-målen, och projektet avslutas med att ungdomarna spelar in låtarna i en studio under rap-artistens ledning. De workshops som ingår i projektet avslutas med en finalgala som ordnas på skolorna och som ungdomarna själva planerar. I Finland får skolorna också besök av dreamstern Seksikäs-Suklaa, som genom att dela sin egen livshistoria uppmuntrar ungdomar att läsa och skriva.

Under hösten 2020 genomförs en kommunikationskampanj utgående från ungdomarnas egna verk. Kampanjen förstärker uppskattningen för läskunnighetens betydelse, samt uppmärksammar de associerade Agenda 2030 -målsättningarna och den verklighet som ungdomar i utvecklingsländer lever i.

Kampanjen utmanar högstadieskolor i hela Finland att engagera sig i läskunnighet som tema och målen för hållbar utveckling. För lärare produceras ett eget lärarmaterial med verktyg för att arbeta med temat tillsammans med eleverna. Samarbetspartnern Alma Media ansvarar för produktionen av det medieuppfostrande innehållet och för anordnandet av en workshop om medieuppfostran för ungdomar i Finland som en del av rap-workshops. 
 
Projektet genomförs med utrikesministeriets stöd för kommunikation och global uppfostran. Samarbetspartnern Alma Media står för en del av projektets egen finansiering. 

Sanoita parempi maailma

Pågår: 05/2019–12/2020 

Målgrupp: Ungdomar i högstadieåldern i Helsingfors, Björneborg, Tammerfors och Vanda samt ungdomar i Dakar, Senegal och Asunción, Paraguay, samt högstadielärare 

Finansiär: Utrikesministeriet, Alma Media 

Antal deltagande ungdomar: ca 120 

Verksamhetsområde: Helsingfors, Björneborg, Tammerfors, Vanda, Dakar och Asunción 

Förfrågningar

Projektansvarig

Mari-Anne Arpiainen

mari-anne.arpiainen@nuori.fi

044 777 2604