Hanke on päättynyt.

Myrskyssä tuettiin projektirahoituksella nuorten taideprojekteja Suomessa. Se koostui useammasta pienestä hankkeesta. Myrskyn avustustoiminta päättyi vuonna 2017. 

Myrskyn kautta nuoret tekivät ammattilaisen ohjauksessa taidetta omista lähtökohdistaan ja ideoistaan käsin. Myrsky tuki kaikkia taiteenaloja teatterista sarjakuvan kautta sirkukseen ja elokuvaan. 

Myrskyssä nuoret löysivät omaa identiteettiään, heidän itseluottamuksensa kasvoi ja he saivat syviä yhteisöllisyyden kokemuksia. 

Myrskyn lähtökohtana oli ajatus taiteen voimaannuttavasta vaikutuksesta nuorten elämässä. Taiteen parissa nuorten itsetunto ja sosiaaliset taidot vahvistuivat, ja heille tuli helpommaksi löytää oma paikkansa maailmassa. Hankkeessa kaikki nuoret saivat tasavertaisen mahdollisuuden päästä toteuttamaan itseään luovasti taiteen kautta. 

Hankkeen rahoitti Suomen Kulttuurirahasto. 

Myrsky

Päättynyt: 2017

Kohderyhmä: Haastavassa elämäntilanteessa olevat nuoret

Rahoittaja: Suomen Kulttuurirahasto

Osallistuneiden nuorten lukumäärä: 3330

Toiminta-alue: Koko Suomi

Lisätietoja

Anna Jussilainen, p. 050 320 7273
anna.jussilainen(at)nuori.fi