Naatange art lassa kehitetään taidekoulutuksen laatua Senegalissa paikallisten ja kansainvälisten yhteistyökumppanien tuella.

Naatange Art la -hankkeessa Senegalissa koulutetaan ammattitaiteilijoiksi neljäsataa 16–29-vuotiasta nuorta, ja edesautetaan 800 yläkoulujen oppilaan vaikuttamistyötä omissa yhteisöissään. Tämän lisäksi viisikymmentä opettajaa koulutetaan nuorten elämäntaitojen, yrittäjyyden ja osallisuuden tukemisessa. Hanketta toteutetaan vuosina 2017–2020. Sen avulla annetaan nuorille mahdollisuus tuoda ääntänsä kuuluviin ja rakentaa omaa elämäänsä sekä kestävää ja tasa-arvoista yhteiskuntaa. 

Hankkeen tavoitteena on edistää heikossa asemassa olevien nuorten työllistymistä kulttuurialoille, vahvistaa nuorten kansalaistaitoja sekä parantaa koulutuksen tasoa sekä luovan sektorin toimintaa Senegalissa. Suuri osa luovan sektorin työstä tapahtuu Senegalissa harmaan talouden alalla. Taidekentällä on kuitenkin paljon potentiaalia työllistää, edistää hyvinvointia ja sosiaalista oikeudenmukaisuutta, sekä vaikuttaa positiivisesti talouskasvuun. 

Nuoret taiteilijat lisäävät valmiuksiaan kehittää kestävää liiketoimintaa ja käyttää taidetta yhteisölliseen hyvään. Yläkouluissa tehtävässä yhteistyössä opettajat omaksuvat uusia osallistavia opetustapoja ja nuoret saavat rohkeutta vaikuttaa yhteisöissään. Hanke tuo yhteen organisaatioita, jotka jakavat osaamistaan taidealoilta, koulutuksesta, yrittäjyydestä ja kansalaiskasvatuksesta.

Nuorille taiteilijoille tarjotaan kymmenen kuukauden mittainen koulutus vaatesuunnittelun, musiikin, video- ja valokuvauksen, graafisen suunnittelun sekä sirkuksen aloilta. Taidekoulutuksen lisäksi nuoret osallistuvat elämäntaito-, kansalaiskasvatus- ja yrittäjyyskoulutuksiin sekä tekevät työharjoittelut, joissa he käyttävät taidettaan oppilaiden suunnittelemien yhteisöprojektien osana. Yläkoulujen opettajille tarjotaan koulutus osallistavien opetusmenetelmien käytöstä sekä nuorten elämäntaitojen ja osallisuuden tukemisesta, jonka jälkeen he suunnittelevat ja toteuttavat sosiaalisiin tai ympäristöteemoihin linkittyvät yhteisöprojektit yhdessä oppilaidensa kanssa. Yhteistyöjärjestöjen kanssa kehitetään ammatillisen taidekoulutuksen opinto-ohjelmat, jotka virallistetaan Senegalissa ammatillisen koulutuksen ministeriössä.  

Hanketta rahoittaa Suomen ulkoministeriö. Pääkumppanijärjestönä Senegalissa toimii Synapse Center, ja taidekoulutusta tarjoavina järjestöinä La Factory, Africulturban, HandiEco sekä Sencirk. Toiminnan ja opinto-ohjelmien kehittämisessä tukevat Unesco Dakar, Cirque du Soleilin sosiaalisen sirkuksen ohjelma Cirque du Monde sekä Humanistinen ammattikorkeakoulu.

Naatange art la

Kesto: 2017–2020

Kohderyhmä: Heikossa asemassa olevat 16–29-vuotiaat nuoret ja yläasteikäiset nuoret

Rahoittaja: Suomen ulkoministeriö

Osallistuvien lukumäärä: 400 taidekoulutukseen osallistuvaa nuorta, 800 kouluyhteistyöhön osallistuvaa nuorta, 50 opettajaa

Toiminta-alue: Dakar, Senegal

Lisätietoja

Asiantuntija

Enna Angervuori

enna.angervuori@nuori.fi