Ekologinen jälleenrakennus  on tärkein tulevaisuuttamme määrittävä megatrendi. Yhteiskuntamme on uudistettava seuraavan 15–30 vuoden kuluessa fossiilivapaalle, luonnon monimuotoisuutta vaalivalle ja yhden maapallon materiaalisia reunaehtoja kunnioittavalle perustalle. Tämän kestävyyssiirtymän toteutuksessa kasvatuksella ja koulutuksella on keskeinen rooli.

Ekologisen jälleenrakennuksen haaste ei ole ainoastaan teknologinen, taloudellinen ja poliittinen, vaan ennen kaikkea kysymys on yhteiskunnan kulttuurisesta muutoksesta. Tätä muutosta on kuvattu myös ekososiaaliseksi sivistykseksi, joka on kirjattuna myös uuteen opetussuunnitelmaan.

Kouluilla ja oppilaitoksilla on siis ratkaiseva merkitys ekologisen jälleenrakennuksen edellyttämien ajattelutapojen, osaamisen, arvojen ja merkitysten uudistamisessa. Tähän haasteeseen vastaaminen edellyttää kuitenkin kouluilta ja oppilaitoksilta kokonaisvaltaista toimintakulttuurin muutosta, jonka keskiössä ovat rehtorit ja oppilaitosjohto.

Kohderyhminä perusopetus ja toinen aste

Hankkeessa toteutetaan kaksi maksutonta, puoli vuotta kestävää verkkovalmennuskokonaisuutta perusopetuksen ja toisen asteen rehtoreille ja johtajille. Yksi valmennusohjelma koostuu kahdesta etävalmennuspäivästä sekä omassa koulussa tai oppilaitoksessa toteutettavasta kehittämisprojektista, jonka tueksi järjestetään erillisiä tukiwebinaareja. Valmennusohjelma huipentuu lopuksi järjestettävään yhteiseen päätöswebinaariin.

Mukana on joukko tunnettuja tutkijoita

Valmennuksessa osallistujat perehtyvät eturivin asiantuntijoiden johdolla ekologiseen kriisiin, uudistavaan oppimiseen, tulevaisuusajatteluun ja oppilaitosten rooliin yhteiskuntaa uudistavana muutosvoimana.

Valmennusohjelman kouluttajina toimivat Tulevaisuuskoulun perustaja, tulevaisuudentutkija ja tulevaisuuskasvatuksen asiantuntija Otto Tähkäpää sekä OKKA-säätiön suunnittelupäällikkö, uudistavan oppimisen ja kestävän tulevaisuuden asiantuntija Erkka Laininen.

Mukana valmennuksen toteutuksessa on myös monitieteisen BIOS-tutkimusyksikön tutkijat, jotka perehdyttävät osallistujat ekologisen jälleenrakennuksen käsitteeseen.

Valmennus tuo yhteen rehtorit ja yritysjohdon

Valmennuspäivien aikana toteutetaan fasilitoituja dialogeja, joissa rehtorit ja yritysjohtajat pääsevät jakamaan ajatuksiaan ekologisesta jälleenrakennuksesta ja sen johtamisesta. Keskustelu tarjoaa alustan yhteisölliselle oppimiselle: rehtorit saavat hyviä käytännön esimerkkejä siitä, miten muutosta on johdettu yrityspuolella ja toisaalta yritysjohtajat pääsevät kuulemaan, miten tulevaisuuden työmarkkinoille hakeutuvaa sukupolvea koulutetaan ekologiseen jälleenrakennukseen.   

Valmennukset

Valmennusryhmä perusopetukseen

  • Valmennuspäivä 1: tiistai 5.9.2023 klo 9–16
  • Valmennuspäivä 2: keskiviikko 8.11.2023 klo 9–16

Valmennusryhmä toiselle asteelle

  • Valmennuspäivä 1:  tiistai 29.8.2023 klo 9–16
  • Valmennuspäivä 2:  keskiviikko 1.11.2023 klo 9–16

Lisäksi valmennusryhmien yhteinen aloituswebinaari pidetään torstaina 24.8.2023 klo 8.30–10.30 ja päätöswebinaari torstaina 7.12.2023 klo 9–12.

Ilmoittautuminen on päättynyt.

Kouluttajat

Otto Tähkäpää

Tulevaisuuskoulun johtava asiantuntija ja perustaja

Otto Tähkäpää on kansainvälisestikin palkittu tulevaisuusasiantuntija, joka on kouluttanut peruskoulun, lukion, ammatillisen koulutuksen ja vapaan sivistystyön henkilöstöä tulevaisuudentutkimuksen, ennakoinnin ja kestävän tulevaisuuden teemoihin lukuisissa koulutuksissa, työpajoissa ja kursseilla.

Erkka Laininen.

Erkka Laininen

suunnittelupäällikkö, OKKA-säätiö

erkka.laininen(at)okka-saatio.com

050 372 9195

Erkka Lainisella on 20 vuoden kokemus opetusalan kestävyysasioiden kehittämisestä ja opettajien täydennyskoulutuksesta. Hän vastaa Oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnista ja on kirjoittanut useita tutkimusartikkeleita uudistavasta oppimisesta. Parhaillaan hän kehittää oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattoreita, joilla tarkastellaan, miten oppilaitos voi kehittyä tulevaisuutta ennakoivaksi ja yhteiskuntaa uudistavaksi muutosagentiksi.

Lisätietoja valmennuksesta:

Paula Tyrväinen

Tulevaisuuskoulun ohjelmapäällikkö

paula.tyrvainen@nuori.fi

Kohti ekologista jälleen­rakennusta – johtamisvalmennus

Kesto: Käynnistyy syksyllä 2023

Valmennusryhmät:
1) perusopetuksen rehtorit ja johto,
2) toisen asteen oppilaitosten rehtorit ja johto

Rahoittaja: Opetushallitus 

Osallistujien lukumäärä: noin 25 osallistujaa/valmennusryhmä

Toiminta-alue: valtakunnallinen