Hankkeen aikana tuotettava oppimateriaali koostuu sekä tehtävistä opiskelijoille että niihin liittyvistä opettajan materiaaleista.

Tulevaisuuslukutaitoa ammatilliseen koulutukseen on Euroopan unionin osarahoittama hanke, jossa luodaan tulevaisuuslukutaidon oppimateriaali ammatilliseen koulutukseen. Tulevaisuuslukutaito tarkoittaa sitä, että osaa hyödyntää tulevaisuutta omissa päätöksissä ja teoissa. 

Kohderyhminä ovat ammatillisen perustutkinnon 16–29-vuotiaat opiskelijat ja ammatillisen koulutuksen opettajat. Hankkeeseen osallistuu Stadin ammatti- ja aikuisopiston, Omnian ja Keudan opiskelijoita ja opettajia sekä yritysten edustajia Uudellamaalla.

Yhteensä hankkeeseen osallistuu noin 170 opiskelijaa, sata opettajaa ja yli 20 yritystä. 

Hankkeen päätavoitteena on tukea ammattiin opiskelevien nuorten tulevaisuuslukutaitoa ekologisesti kestävämmäksi muuttuvassa työelämässä. Hankkeessa tuotetaan opiskelijoille soveltuva tehtäväkokonaisuus sekä siihen liittyvä opettajan materiaali.  

Tehtävät ja materiaalit kehitetään yhdessä Stadin ammatti- ja aikuisopiston opiskelijoiden ja opettajien sekä yritysten edustajien kanssa. Keudan ja Omnian opiskelijat ja opettajat kokeilevat materiaaleja hankkeen aikana. Valmiit materiaalit ovat maksutta saatavilla kaikille ammatillisen koulutuksen oppilaitoksille. Ne julkaistaan osoitteessa tulevaisuuskoulu.fi. 

Hanke toteutetaan 1.1.2024–31.12.2026. Hankkeen päätoteuttaja on Lasten ja nuorten säätiön Tulevaisuuskoulu ja osatoteuttaja Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Hanke on Euroopan unionin osarahoittama. 

EU:n logo ja teksti: Euroopan unionin osarahoittama.

Lisätietoja

Heidi Enbacka

projektipäällikkö, Tulevaisuuskoulu

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185

Ilpo Rybatzki

Ilpo Rybatzki

taidekasvattaja, Tulevaisuuskoulu

ilpo.rybatzki@nuori.fi

Mari Tähjä

asiantuntija

mari.tahja@nuori.fi

050 567 1077