Insamlingstillstånd

Insamlingstillstånd RA/2021/1691. Tillståndet är i kraft tills vidare inom hela Finland med undantag för Åland. Utfärdats av Polisstyrelsen 13.12.2021.

De insamlade medlen används i Barn- och ungdomsstiftelsens verksamhet 2024–2027.