Adecco rohkaisee nuoria uratarinoilla – haastattelussa kouluvierailija Tomi Kolu

Adeccon henkilöstökonsultti Tomi Kolulla on reilusti kokemusta kouluvierailuista ja urapolkujen koukeroiden avaamisesta nuorille. Vierailuja mies alkoi tehdä jo opiskellessaan Metropoliassa, jolloin hän oli aktiivisesti mukana ainejärjestötoiminnassa. Nykyisessä ammatissaan Kolu pääsee kohtaamaan lukuisia nuoria vuodessa. 

“Käyn Adeccolla osana työtäni erilaisissa oppilaitoksissa ja rekrytointimessuilla puhumassa työllistymisestä ja urapolun rakentamisesta”, Kolu kertoo. 

Lasten ja nuorten säätiön vapaaehtoistoimintaan Kolu lähti kuullessaan mahdollisuudesta. Yhteistyö Adeccon kanssa on osa HuippuHarkka-ohjelmaa, jossa nuoret kuulevat erilaisia uratarinoita ja pääsevät tekemään työharjoitteluja yhteistyökumppaniyrityksissä. Adeccolla nuorten työllistymisen edistäminen on tärkeä osa yhteiskuntavastuuta. 

Jokaisella nuorella on osaamista harrastuneisuuden kautta 

Valma-koulutuksessa olevat nuoret eivät Kolun silmissä eroa paljoakaan lukiolaisista tai ammattikoululaisista. Päivän aikana hän tapasi kaksi eri ryhmää, ja kuva tulevaisuuden työntekijöistä kehittyi entistä positiivisempaan suuntaan. 

“Ennakko-oletuksena odotin, etteivät Valma-ryhmän nuoret osoittaisi kiinnostusta työelämäinfolle. Kokemus oli kuitenkin positiivinen, ja muutamista oppilaista huomasi selkeästi, että vierailu oli heille merkityksekäs.” 

Kolun mielestä urapolkuaan pohtivan nuoren on tärkeä ymmärtää, kuinka paljon harrastukset ohjaavat tulevaisuutta. Työntekijöitä etsiessään hän sanoo kiinnittävänsä paljon huomiota harrastuneisuuteen rekrytointiprosessissa. Kolu kokee usein mustavalkoisesti ajateltavan, että jo 15-vuotiaana ilman työkokemusta pitäisi tietää, mitä haluaa tehdä elämällään. 

Unelma-ammattiin päädytään sattumusten siivin 

“Pääviestini nuorille on se, ettei tulevaisuuden polun tarvitse olla tiedossa vielä. Tuon esille erilaisten sattumusten vaikutusta uran kehittymiseen ja korostan, että oman intohimon voi löytää pieniltäkin vaikuttavien asioiden ohjaamana”, painottaa Kolu. 

Kolu itse päätyi myyntiä ja rekrytointia yhdistävään asemaansa sattumusten lisäksi mielenkiinnonkohteidensa kautta. Ensimmäinen työ vei hänet myyjäksi elektroniikkaliikkeeseen, sillä erilaiset laitteet olivat aina kiinnostaneet miestä. Opiskelijakunta- ja ainejärjestöharrastusten kautta työsuhdeasiat tulivat tutuiksi, ja nykyään Kolu pääsee yhdistelemään kahta intohimon kohdettaan henkilöstöhallinnan puolella. 

“Ihan kaikesta, mitä tekee, on hyötyä. Nuoren täytyy vain osata tunnistaa merkitys yksittäisten asioiden taustalla. Tärkeää on osata pukea teot sanoiksi, jotta voi myydä itsensä työntekijänä”, hän sanoo.  

Kolu uskoo, että henkilökohtaisen uratarinan kautta nuoret saavat konkreettista samaistumispintaa tosielämän esimerkein. Yksi asia, jonka hän toivoo välittäneensä nuorille, on toivo siitä, että asiat selkeytyvät ajan kanssa. Lopullinen työ löytyy Kolun kokemuksen mukaan usein mitä ihmeellisempien asioiden summan kautta.

Lue lisää

Tutustu HuippuHarkka-ohjelmaan täällä.

Kannustimme Nokian kanssa nuoria ottamaan konkreettisia askeleita kohti unelmiaan

Miksi? Tutkimukset ovat osoittaneet, että suomalaisten nuorten luottamus omaan ja kotimaansa tulevaisuuteen on laskenut. Nokian ja Lasten ja nuorten säätiön tavoitteena oli palauttaa nuorten usko tulevaisuuteen.  

Mitä teimme? Dreams-ohjelma oli jatkoa vuonna 2003 alkaneelle Zest-ohjelmalle, jonka tarkoituksena oli auttaa nuoria tunnistamaan vahvuutensa ja innostaa heitä kehittämään lahjojaan ja luovuuttaan. Dreams-ohjelmassa tunnetut suomalaiset eli dreamsterit kiersivät yläkouluja ja kannustivat nuoria unelmoimaan ja uskomaan itseensä. Ohjelmaa oli kehittämässä myös kasvatustieteen emeritusprofessori Kari Uusikylä

Dreamstereinä toimivat näyttelijä Essi Hellén, näyttelijä Pamela Tola, näyttelijä Krista Kosonen, näyttelijä Jani Toivola, muusikko Tommy Lindgren ja muusikko Pete Parkkonen. Ohjelmassa tehtiin myös ruotsinkielisiä vierailuja, joista vastasivat näyttelijä Christoffer Strandberg ja muusikko Jannika B

Vuosina 2016, 2017 ja 2018 toteutimme kouluvierailujen lisäksi jokaisen lukuvuoden lopuksi Unelmafoorumi-festivaalin. Unelmafoorumi kokosi yhteen kouluissa vuoden aikana vierailleet dreamsterit ja sadat nuoret ja kymmenet opettajat, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat. Unelmafoorumi oli nuorten oma festivaali, jonka musiikkiesitykset, työpajat ja aktiviteetit toivat energiaa viimeisiin koulupäiviin ennen kesälomaa ja täydensivät Dreams-ohjelman sanomaa kouluvierailujen ohella. 

Milloin? Nokia rahoitti Dreams-ohjelmaa vuosina 2015–2018. Sen jälkeen Dreams-vierailujen mallia on käytetty monessa säätiön muussa toiminnassa, jota ovat tukeneet eri tahot. Keväällä 2020 toteutimme ensimmäiset virtuaaliset Dreams-vierailut etäyhteydellä kouluihin eri puolille Suomea. 

Nykyiset dreamsterit ovat näyttelijä Essi Hellén, näyttelijä Pamela Tola, näyttelijä Krista Kosonen, muusikko Tommy Lindgren, muusikko Pete Parkkonen, näyttelijä Christoffer Strandberg, muusikko Jannika B, breakdance-tanssija Johannes “Hatsolo” Hattunen, yrittäjä Laura Peippo ja triathlonisti Robson Lindberg

Järjestämme Dreams-ohjelman kouluvierailuja myös ruotsiksi. Ruotsinkielisiä vierailuja tekevät dreamsterit Christoffer Strandberg, Jannika B ja Robson Lindberg, ja niitä ovat rahoittaneet eri ruotsinkieliset tahot. 

Meillä on unelmia – annetaan niiden näkyä ja kuulua

Tiistaina 18.9.2018 dreamsteri, Tommy Lindgren, vieraili tunnin ajan Alavuden yläkoulussa puhumassa unelmista, lahjakkuudesta ja tulevaisuudesta. Lasten ja nuorten säätiön Dreamsin tavoitteena on levittää sanomaa unelmista.

Lindgrenin mielestä me kaikki olemme lahjakkaita. Myös englannin kielessä on sana talented – lahjakas. Sanalla talent on monta merkitystä, mutta yksi niistä tarkoittaa suuntaa. Oman suunnan, lahjakkuuksiemme löytämiseksi meidän on kokeiltava ja koeteltava kykyjämme. Minä itse olen samaa mieltä, sillä ellemme tee mitään, emme ole mitään. 

Aseta itsellesi tavoitteita ja haasta kohtaamaan elämän turmannuolet. Oma identiteetti ja oman jutun löytäminen kestää joskus aikuisuuteen saakka. Yläkoululaisilta kysytään usein: mitä teet peruskoulun jälkeen? Moni ei tiedä, eikä tarvitsekaan. Kenenkään ei pitäisi painostaa asian kanssa. Mielestäni vanhempien ei pitäisi päättää nuoren tulevaisuudesta, vaan antaa tilaa unelmille ja kannustaa nuorta etsimään omaa kutsumusammattiaan. 

Jos useat muutkin löytävät töitä, niin miksen minäkin? Tommy Lindgren kertoo: “Teillä on kaikki aika maailmassa”. Se, miksi haluamme isona ei voi olla vielä selvää. Kenenkään tarinahan ei ole kiveen hakattu ja elämä on täynnä odottamattomia yllätyksiä.

Tommy aloitti bändissään harrastusmielessä ja lopulta hänestä tulikin muusikko, rap-artisti ja radiotoimittaja. Peruskoulussa hän ei olisi voinut ajatellakaan niin hienoa ammattia. Tämä on yksi esimerkki siitä, kuinka mielekkäästä tekemisestä syntyy elämäntyö. 

Epäonnistuminen on meidän pelkonamme. Entä jos en ole tarpeeksi hyvä? Entä jos mokaan? Jännityksen syynä on usein asian merkitys itselle. Tommy itsekin jännittää esiintymistä. Minulla on paljon kokemusta jännittämisestä ja sen takana on se samainen epäonnistumisen pelko. Kykyjänsä täytyy kokeilla ja oppia löytämään se mieluista tapa tehdä asioita. 

Se, mitä muut sanovat, vaikuttaa itseen. On hyvä osata antaa ja ottaa vastaan rakentavaa kritiikkiä, jos se on paikallaan, mutta myös kehuja. Palaute voi olla tärkeää itsensä kehittämisen kannalta. 

Meillä on unelmia. Annetaan niiden näkyä ja kuulua, etteivät unelmat jäisi vain sisäisiksi haaveiksi. Arvosanat eivät aina ratkaise, mikä kenestäkin tulee isona. Vaikkei haaveammattiinsa lopulta pääsisikään, pitää voida muuttaa kurssia. Riittää, että tekee parhaansa. Onhan meitä täältä Alavuden käpykylästä monta maailmalle lähtenyt urheilijoista muusikoihin ja taiteilijoihin.

Kuuluisuus ei ole mikään tavoite, pääasia tehdä sitä mistä pitää, ajattelevatpa muut mitä tahansa. Sitä paitsi, maailma ehtii muuttua. Tulevaisuus tuo mukanaan uusia ammatteja. Kaikki nykypäivän työt eivät mahda säilyä vuosikymmenien päähän. Kuka tietää? Elämme kestävän kehityksen, kehittyvän teknologian sekä ilmastonmuutoksen aikaa. Mitä on vielä edessä? 

Kirjoittaja on Alavuden yläkoulun kahdeksasluokkalainen.

Selvitimme TietoEVRYn kanssa nuorten käsityksiä tulevaisuuden työstä

Miksi? Digitalisaation vaikutuksista työelämään käydään vilkasta yhteiskunnallista keskustelua. Teknologian nopea kehitys haastaa meitä pohtimaan, miten automaatio ja tekoäly mullistavat eri toimialoja ja työntekijän kohtaamia osaamisvaatimuksia tulevaisuuden työelämässä. Nuorten ääni kuuluu harvoin tässä keskustelussa. On kuitenkin tärkeää, että nuoret pääsevät itse osallistumaan keskusteluun sen sijaan, että he olisivat vain keskustelujen kohteena. 

Mitä teimme? Toteutimme keväällä 2018 kyselyselvityksen yhdessä ohjelmisto- ja palveluyritys Tiedon (nykyään TietoEVRY) kanssa. Kyselyssä selvitettiin nuorten käsityksiä työn murroksesta, tulevaisuuden työmarkkinoista ja työllistymiseen vaikuttavista tekijöistä. Kyselyyn vastasi 3 033 yläkouluikäistä eli 13–16-vuotiasta nuorta. 

Julkistimme tulokset kesän 2018 SuomiAreenassa järjestämässämme paneelikeskustelussa. Keskustelijoina paneelissa olivat presidentti Tarja Halonen, tubettaja Tuure Boelius, ammatillisen koulutuksen asiantuntija Jasmina Khabbal, tulevaisuustutkija Ilkka Halava ja Tiedon datakeskeisestä liiketoiminnasta vastaava johtaja Ari Järvelä

Milloin? Kyselyselvitys keväällä 2018 ja SuomiAreena-paneelikeskustelu kesällä 2018. 

Lisätietoja: Lue Tulevaisuuden työ -raportti tästä (pdf avautuu uuteen välilehteen) 

Nuorisofestivaali Unelmafoorumi kokosi yhteen nuoret, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat

Miksi? Dreams-kouluvuosi huipentui Unelmafoorumiin kolmen vuoden ajan. Lukuvuoden aikana dreamsterit kiersivät yläkouluissa ympäri Suomen ja kannustivat nuoria toteuttamaan unelmiaan. Toteutimme Dreams-ohjelman yhteistyössä Nokian kanssa, ja sen tavoitteena oli palauttaa nuorten heikentynyt usko tulevaisuuteen.

Mitä teimme? Järjestimme Nokian kampusalueella Espoossa festivaalin, joka kokosi yhteen kouluissa vuoden aikana vierailleet dreamsterit ja sadat nuoret ja kymmenet opettajat, yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat.

Unelmafoorumi muodostui avajaisjuhlasta sekä erilaisista aktiviteeteista ja työpajoista, jotka tukivat Dreams-ohjelman sanomaa unelmien ja oman jutun löytämisestä. Lukuisat yritykset ja yhteiskunnalliset toimijat olivat mukana järjestämässä aktiviteetteja ja työpajoja. Niiden aiheina olivat muun muassa unelmien tunnistaminen ja tavoitteleminen, työnhakutaidot, itsensä toteuttaminen erilaisilla luovilla tavoilla ja tulevaisuus.

Pääyhteistyökumppaneina olivat eri vuosina Nokia, Brita Maria Renlunds minne, Adecco, Alma Media, Arla, Deloitte, Espoon kaupunki, Hartwall, Helsingin PuuPakkaus Oy, Henry Fordin säätiö, HSL, Lassila & Tikanoja, LähiTapiola, Moomin Charactersin Förlaget, Nordea, Nuori yrittäjyys ry, Skyr, Stora Enso, Svenska kulturfonden, Tieto (nykyinen TietoEVRY), Touchpoint, Urlus-säätiö ja WSOY.

Muut kumppaneita olivat eri vuosina muun muassa Annantalo, Alea, Barnavårdsföreningen, BarStarzz Finland, DanceTeam International, DocPoint – Helsingin dokumenttielokuvafestivaali, Eettisen kaupan puolesta ry, Espoon nuorisopalvelut, Finlands Svenska Skolungdomsförbund, Global Dignity, HattuMedia, Helsingin Nuorisopalvelut, HundrED, Ihan oma juttu, Konserttikeskus ry, Kulttuurikeskus Vernissa, Liikenneturva, Maailman sarjakuvat ry ja Hei Helsinki ry, Mehackit, Mesensei, Movement ry, Nuorten Mielenterveysseura Yeesi ry, Red Nose Company, Sarjakuvakeskus, Suomen Mielenterveysseura, Seta ry, Sirkus Magenta, Smart & Clean, Suomen Pakolaisapu, Suomen Punainen Risti, Suomen valokuvataiteen museo, Teosto x Triplefist Music, The Movement ry, Tulevaisuuskoulu ry, Unga Teatern, Yhteiset lapsemme ry, Walter ry, Work Pilots ja WWF Nuoret.

Milloin? Toukokuussa vuosina 2016, 2017 ja 2018

Sukella Unelmafoorumi-tunnelmiin videoiden avulla:

Krista Kosonen: Jokainen nuori on täynnä unelmia ja voimavaroja

Olen työskennellyt Lasten ja nuorten säätiön dreamsterina neljän vuoden ajan ja kiertänyt ympäri Suomen yläkouluissa puhumassa siitä, miten olen päätynyt unelma-ammattiini näyttelijäksi. Näiden vuosien aikana olen vieraillut ainakin sadassa koulussa ja kohdannut tuhat täynnä unelmia ja voimavaroja olevaa nuorta. 

Vaikka olen ammattiesiintyjä, joka ikinen kerta kun astun nuorten eteen minua jännittää. Aluksi epäröin sitä, onko minulla heille mitään sanottavaa ja jaksavatko he kuunnella minua. Olisiko minusta mitään apua heille? 

Pelkoni oli turha, sillä jokaisella kouluvierailulla nuoret kuuntelevat, kyselevät ja jäävät keskustelemaan. Dreamsin sanoma unelmoinnin, itsetunnon ja omien vahvuuksien etsimisen tärkeydestä puhuttelee nuoria. Heidän kysymyksensä minulle voivat olla niin suoria ja herkistä aiheista, etten aina heti tiedä mitä vastata. Osaanko edes asetella sanani oikein? 

Olen todennut, että tärkeintä nuorten kohtaamisessa on rehellisyys, sillä heille ei mene läpi se, että esittää olevansa jotain muuta kuin on. Kouluvierailulla kerron nuorille avoimesti ja rehellisesti oman tarinani, kuinka olen haparoinut ja etsinyt omia vahvuuksiani ja alkanut vähitellen pitää itsestäni enemmän. Se on tapahtunut sen kautta, että olen löytänyt asioita, jotka ovat tuottaneet iloa ja riemua ja joiden parissa olen saanut onnistumisen tunteita. 

Huomaan, että on yllättävän helppo samaistua niihin tunteisiin, mitä itse koin yläasteikäisenä. Miten huono itsetunto oli, miten alati vertaili itseään muihin ja kuinka koki ettei ole missään erityisen lahjakas. Ulkonäköpaineista puhumattakaan. 

Kerron nuorille myös sen, että unelmiin ja tavoitteisiin täytyy sitoutua ja niiden eteen pitää tehdä töitä. Ja että itsensä hyväksymisen lisäksi on tärkeää hyväksyä muut. 

Jokaisen kouluvierailun jälkeen olen ollut hämmästynyt siitä, kuinka herkkiä ja älykkäitä nuoret ovat. He kaikki painivat samojen tunteiden ja epävarmuuden kanssa. Tulevaisuus tuntuu pelottavalta: löytyykö opiskelu- ja  työpaikka. Paineet pärjätä tuntuvat olevan nyt vielä kovemmat kuin silloin, kun itse olin nuori. 

Vuosien varrella olen saanut useita viestejä kouluvierailujen jälkeen. Moni nuori kertoo saaneensa helpotusta elämäänsä ja inspiraatiota tavoitella unelmiaan. Tämä on parasta palautetta mitä voi saada. Erityisesti mieleeni on jäänyt viesti tytöltä, joka oli vihdoin saanut unelmiensa opiskelupaikan ja muisteli vuosien takaista Dreams-vierailua. 

Olen otettu siitä, että saan kiertää kouluja puhumassa nuorille ja ehkä omalta osaltani tukea heitä herkässä elämänvaiheessa. Koen, että minun tehtäväni on tsempata nuoria uskomaan itseensä, unelmoimaan ja rohkeasti kulkemaan sitä unelmaa kohti. Jokainen nuori on täynnä unelmia ja voimavaroja, mutta he eivät välttämättä itse vielä tiedä mitä ne ovat. 

Kirjoittaja on näyttelijä Krista Kosonen.

Nuoret ideoivat Mörkö-kassin Moomin Charactersin verkkokauppaan

Miksi? Yhteistyö oli osa Lasten ja nuorten säätiön Glow-hanketta. Glow’ssa eri elämäntilanteissa olevat nuoret vahvistivat elämäntaitojaan ja osallisuuttaan eri taidemuotojen keinoin. Tavoitteena oli kasvattaa nuoren itsetuntoa, sosiaalisia taitoja ja rohkeutta kokeilla uutta ja tukea näin hänen kykyään nähdä tulevaisuutensa merkityksellisenä. 

Mitä teimme? Järjestimme lohjalaisille Valma-opiskelijoille tuotesuunnittelutyöpajan, jossa he ideoivat Muumi-aiheisen kangaskassin työpajaohjaajien ja Moomin Charactersin edustajien kanssa. Työpajajakson aikana nuoret oppivat yhtiöstä Tove Janssonin taiteellisen tuotannon takana, kuulivat eri työntekijöiden uratarinoita ja vierailivat Finlaysonilla tutustumassa suunnittelijoiden työhön Muumi-tuotteiden parissa. Lisäksi nuoret pääsivät kokeilemaan Muumi-tuotteiden suunnittelua ja kankaanpainantaa. Yhdessä ryhmän kanssa tekemällä nuoret vahvistivat myös sosiaalisia taitojaan ja kasvattivat luottamusta omaan osaamiseensa. 

Milloin? Työpaja toteutettiin syksyllä 2017. Nuorten ideoima Mörkö-kassi oli myynnissä Moomin.comin verkkokaupassa rajoitetun ajan ja siitä saadut tuotot lahjoitettiin Lasten ja nuorten säätiön työhön. Olemme jatkaneet yhteistyötä Moomin Charactersin kanssa Read Hour -lukutaitokampanjassa vuosina 2019 ja 2020. 

Lisätietoja: Nuoret suunnittelivat Mörkö-kassin – tuotot nuorten hyvinvoinnin edistämiseen (Moomin.com) 

Rohkaisimme nuoria luovuuteen ja itsensä ilmaisuun Marimekon, Kiasman ja Mehackitin kanssa

Miksi? Vuonna 2017 vietettiin Suomi100-juhlavuotta. Marimekon teema juhlavuonna pohjautui rohkeille kuvioille ja vahvalle yhdessä tekemiselle. Yhteistyön tavoitteena oli inspiroida nuoria ja tuoda heille iloa oman polun löytämiseen kivan yhdessä tekemisen kautta. 

Mitä teimme? Kannustimme Marimekon ja Kiasman kanssa omaa tietään etsiviä nuoria luovuuteen ja rohkeaan itsensä ilmaisuun. Nuoret osallistuivat työpajaan, jossa he ilmaisivat itseään kuvataiteen ja ohjelmoinnin keinoin. Nuoret suunnittelivat kuvioita, jotka herätettiin eloon valon, varjon, sähkömoottoreiden ja antureiden avulla. Inspiraatiota nuoret saivat ammentaa muun muassa vierailupäivästä Kiasman nykytaiteen museoon ja sen ARS17-näyttelystä. Marimekon ja Kiasman lisäksi mukana oli myös luovaa teknologiakasvatusta yläkouluissa ja lukioissa kehittävä yritys Mehackit. 

Milloin? Huhti–toukokuussa 2017, osana Suomi100-juhlavuotta. 

Lisätietoja: Katso Youtubesta, mitä kaikkea nuorten matkaan projektin parissa kuului:

Kokosimme nuorten ja Alma Median kanssa nuorten 10 ohjetta suomalaisille

Miksi? Suomi100-juhlavuoden teema oli Yhdessä. Samaan aikaan yhteiskunnassa kannettiin huolta eri ryhmien välisestä vastakkainasettelusta ja vihapuheen voimistumisesta. Kokosimme yhdessä Alma Median ja nuorten kanssa ohjeet, joiden tavoitteena oli parantaa kaikkien suomalaisten vuorovaikutusta. 

Mitä teimme? Toteutimme Alma Median kanssa yläkouluikäisille nuorille suunnatun kyselyselvityksen. Sen tavoitteena oli selvittää nuorten verkkokäyttäytymistä. Kyselyyn vastasi maalis–toukokuun 2017 aikana 1 091 nuorta eri puolilta Suomea. Nuorten vastausten perusteella kokosimme 10 ohjetta suomalaisille parempaan käyttäytymiseen niin sosiaalisessa mediassa kuin fyysisessä kanssakäymisessä. Julkaisimme kyselyselvityksen tulokset ja ohjeet SuomiAreenan yhteydessä. Selvitystä käsiteltiin yli 20 kertaa mediassa ja paneelikeskustelussa kesän 2017 SuomiAreenassa. Paneelissa keskustelivat kirjailija-yrittäjä Ronja Salmi, juontaja Alma Hätönen ja muusikko Lucas. Paneelikeskustelun yhteydessä esiintyivät myös Mikkelin poikateatterin nuoret. Keskustelun juonsi näyttelijä Christoffer Strandberg.

Milloin? Kysely toteutettiin keväällä 2017 ja tulokset julkaistiin kesän 2017 SuomiAreenan yhteydessä. 

Lisätietoja: 

Katso 10 ohjetta suomalaisille dreamstereiden kertomana Youtube-soittolistalta:

Vastuullinen kesäduuni 2011–2014

Miksi? Kampanjan ideana oli edistää nuorten mahdollisuuksia kartuttaa työkokemusta ja oppia työelämän pelisääntöjä, ja näin helpottaa nuorten pääsyä mukaan työelämään. Kampanja haastoi yritykset tarjoamaan enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja nuorille. Kesätyö on monen nuoren ensimmäinen käsitys työelämästä, joten sen rooli nuoren tulevaisuuden muodostumisessa on suuri. Nuorten työllistyminen on myös yksi merkittävimmistä asioista yhteiskunnan kehityksessä. 

Mitä teimme? Kampanja toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2011 yhteistyössä Alma Median kanssa. Se sitoutti vuosittain satoja kesätyö- ja harjoittelupaikkoja tarjoavia työnantajia hyvän kesätyön periaatteisiin ja kokosi yhteen mittavan yhteistyö- ja kumppanuusverkoston. Kampanja voitti vuoden 2011 yhteiskuntaviestintäteon palkinnon. 

Milloin? Lasten ja nuorten säätiö (vuoteen 2015 saakka nimeltään Suomen lasten ja nuorten säätiö) vastasi kampanjan järjestämisestä vuosina 2011–2014, jonka jälkeen se siirtyi TATille (TAT Talous ja nuoret). Kampanjaa koordinoi tällä hetkellä Oikotie Työpaikat. 

Lisätietoja: Tutustu kampanjaan Oikotie Työpaikkojen verkkosivuilla. Lasten ja nuorten säätiö toimii kampanjan asiantuntijakumppanina.