”Syftet med Read Hour är att inspirera barn och unga att läsa. För att nå en bred målgrupp erbjöd vi, till skillnad från tidigare år, denna gång material som sprider läsglädje inte endast till skolor utan även till daghem. Vi är glada över att det material som skapades för Read Hour togs emot med iver”, säger Heidi Enbacka, programchef vid Barn- och ungdomsstiftelsen.

Read Hour firades i daghem och skolor – materialen för läsglädje är ännu tillgängliga

Förhandsanmälningar till Read Hour gjordes av över 1000 daghem och grundskolor runt om i Finland. Anmälningar kom in från över 200 orter, från Utsjoki till Hangö. Tillsammans med sina lärare och pedagoger deltog över 60 000 barn och ungdomar i Read Hour, vilket är ett rekord.

Kampanjens webbplats besöktes tiotusentals gånger, och de mest populära innehållen var materialen för daghem och grundläggande utbildningens åk 1–6. Antalet nedladdningar av material för daghem motsvarade antalet anmälda lärare, medan materialet för lågklasser lockade användare från flera olika källor, och antalet nedladdningar var tiofaldigt fler än förhandsanmälda lärare. Alla material är ännu gratis tillgängliga på adressen readhour.fi. De passar utmärkt för småbarnspedagogiken och grundskolans undervisning för att främja läsglädje även efter kampanjperioden. Även kampanjens lästips finns tillgängliga på kampanjwebbplatsen.

Utforska materialen

Läsgängets språkäventyr innehåller en berättelse och uppgifter för barn under skolåldern. Allt material finns tillgängligt på fem språk: finska, svenska, nordsamiska, skoltsamiska och enaresamiska.

Materialet för grundläggande utbildningens åk 1–6 fokuserar på Tove Janssons Berättelsen om det osynliga barnet. Detta material innehåller både berättelsen och praktiska övningar som kombinerar läsning med emotionella färdigheter..

I lästipsvideorna som producerats för grundläggande utbildningens åk 7–9 presenterar unga böcker för andra ungdomar. Videorna kan ses antingen på egen hand eller under ledning av en lärare.

Förutom daghem och skolor deltog även många bibliotek i arrangemanget av Read Hour genom sagostunder och boktips. På sociala medier inspirerade #ReadHour olika läsare att dela sina favoritböcker från barn- och ungdomslitteraturen. Read Hour syntes och hördes även på gatorna, i medierna, på sociala medier, i radion och på tv.

Read Hours huvudsamarbetsparter år 2023 var Moomin Characters och Otava. Kampanjen stöddes av Svenska kulturfonden, Utbildningsstyrelsen, Svenska folkskolans vänner, Lisi Wahls stiftelse och Storytel.

I produktionen av materialen deltog Läscentrum, Seinäjoki stadsbibliotek Erte och Sametinget. Kampanjens synlighet möjliggjordes av Alma Media, Mediateko, Sanoma och Småbarnspedagogikens Lärarförbund SLF.

Read Hour väckte också intresse utanför Finland

Read Hour, som har sitt ursprung i Finland, inspirerade även till läsning i andra länder:

  • I Sverige engagerade Läsrörelsen hundratals läsande förebilder i kampanjen, inklusive premiärminister Ulf Kristersson, den 10-åriga bokvideoproducenten Sepenta Sarhadi och serietidningsfiguren Bamse.
  • I Norge samordnade Foreningen !les olika evenemang, inklusive lässtunder i gamla telefonkiosker som förvandlats till minibibliotek.
  • Danmark firade Read ourHHHour för första gången. Landets offentliga bibliotek uppmanade lokala bibliotek, skolor och daghem att spendera en timme med läsning.
  • Finlands institutet i Estland uppmanade Estlands innvånare att delta i kampanjen via sociala medier. Dessutom gick biblioteken i Tartu och Tallinn ut på allmänna platser för att erbjuda böcker under en timme.
  • Huvudsamarbetskapet med Moomin Characters var även synligt i Storbritannien, där det under kampanjen arrangerades temarelaterade evenemang och tävlingar. Aktiviteterna koordinerades av Riot Communications.

Mer information:

Heidi Enbacka

programchef

heidi.enbacka@nuori.fi

040 131 9185

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Key Finnish Swedish English
1