Självstudiemodulen för Framtidslästänkandets ABC ger en inblick i framtidsforskningen. Modulen innehåller introduktion och evaluering samt tre fördjupande delar:  

  1. Framtidstänkande 
  1. Varför är framtidstänkande viktigt?  
  1. Vad är en positiv signal? 

Delarna innehåller en kort video, individuella övningar samt övningar att hålla i klassen.  

Helheten tar ca 6 timmar att genomföra. Den kan genomföras i egen takt på en gång eller i mindre delar. 

Självstudiemoduler passar för lärare, elevhandledare eller rektor i grundskolan eller andra stadiet.

Vill du ha stöd i att komma i gång med självstudiemodulen?  

Som stöd ordnas popup-tillfällen online på Teams. Alla intresserade kan komma med och ställa frågor och få individuell handledning i att påbörja helheten. 

Popup-handlednings tillfällen ordnas med följande teman: 

  • 28.9 kl. 8.30–9.30 Om Framtidslabbet 
  • 12.10 kl. 15.00–16.00 Framtidstänkande 
  • 13.11 kl. 15.00–16.00 Varför är framtidstänkande viktigt? 
  • 5.12 kl. 8.30–9.30 Vad är en positiv signal? 

Mer info: 

Heidi Enbacka

projektchef för Framtidslabbet 

heidi.enbacka@nuori.fi 

040 131 9185 

Framtidslabbets verksamhet ordnas av Barn- och ungdomsstiftlsen. Framtidslabbet ger en möjlighet att bekanta sig med alternativa framtider genom framtidsforskningens metoder och konstbaserade arbetssätt. Målet är att stöda en positiv framtidstro.  Verksamheten möjliggörs av Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne. 

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Key Finnish Swedish English
1