Savon ammattiopistossa yhteisiä aineita, englantia ja psykologiaa opettavan Antti Heikkisen mielestä Tulevaisuuskoulun itseopiskelukurssin suorittaminen työn ohessa oli helppoa. Hänen mielestään siitä voi olla suuri hyöty etenkin aloittelevalle aineenopettajalle, koska se auttaa ymmärtämään omaa rooliaan kasvattajana – vaikka kuinka opettaisi tiettyjä aineita, pystyy samalla tarjoamaan aineita oppilaan elämään laajemminkin.

Miten tulevaisuuslukutaito liittyy psykologian opintoihin? 

Psykologian opintojen keskeisenä tavoitteena on auttaa nuoria ymmärtämään omaa itseään ja toimintaansa ja näin löytämään oma paikkansa ja merkityksensä yhteiskunnassa. Tulevaisuuslukutaito auttaa tässä. Kyse on sen ymmärtämisestä, ettei tulevaisuus ole ennalta määritelty, ja että me itse voimme vaikuttaa tulevaan. Kun vahvistaa nuorten ymmärrystä tästä, voi samalla tukea heidän käsitystään siitä, miten heidän valinnoillaan on merkitystä pitkällä tähtäimellä ja osana suurempaa kokonaisuutta. 

Nuorille tämä on olennaista tietoa. Opiskelijamme ovat 16-19-vuotiaita, ja he elävät vahvasti tässä hetkessä. Osa heistä ei kerta kaikkiaan näe huomista pidemmälle. Aina he eivät myöskään osaa asettaa asioita mittakaavoihinsa, vaan pienetkin ongelmat voivat tuntua valtavilta, jolloin koko loppuelämä voi tuntua menevän herkästi pilalle.  

Mielestäsi etenkin ammatillisen opetuksen opiskelijat tarvitsevat nykyistä vahvempia tulevaisuustaitoja. Miksi näin on? 

Ammattiin opiskelevat nuoret tulevat tekemään konkreettista työtä, jolla tulevaisuutta rakennetaan. Opiskelijani valmistuvat muun muassa kuljetus-, metalli- ja sotealoille. Mitä paremmin he osaavat käsitellä tulevaisuutta ja ymmärtävät oman roolinsa sen kehittämisessä, sen vahvemmaksi heidän työmotivaationsa ja ammattiylpeytensä voi kehittyä. 

Tietyllä tavalla tulevaisuuslukutaidon vahvistaminen on ammattioppilaitoksissa vielä tärkeämpää kuin muilla koulutusasteilla, koska täällä tulevaisuus on ihan nurkan takana. Lukiosta mennään vielä jatko-opintoihin, ja omaa tulevaisuuttaan ehti miettiä ja suuntaa tarkentaakin. Meidän nuoremme siirtyvät työelämään ennen kuin he ovat ehtineet kypsyä samaan tapaan. Siksi heidät on saatava ajoissa miettimään, miksi heidän työnsä on tärkeää, ja miten he haluavat urallaan edetä.  

Miksi kiinnostuit Tulevaisuuskoulun itseopiskelukurssista,  ja mitä kurssi vaati? 

Tulevaisuuden pohdiskelu on aina kiinnostanut minua. Halusin tietää, voisiko tulevaisuutta lähestyä akateemisemmin ja analyyttiseemmin. Lisäksi toivoin, että saisin kurssilta konkreettisia ideoita siihen, miten tulevaisuusajattelua tuodaan opetukseen. Näihin odotuksiin kurssi vastasi. 

Työmäärältään kurssi oli aika kevyt ja sen suorittaminen muun työn ohessa oli helppoa ja nopeaa. Pohdiskelutehtäviä olisi voinut olla enemmänkin.  

Mitä uutta kurssi sinulle antoi? 

Sain konkreettisia esimerkkejä siitä, miten monimutkaisia ilmiöitä kannattaa nuorille sanoittaa. Otin talteen ihan suoria lainauksia ja esimerkkejä. Nyt tiedän, miten esimerkiksi työn murrosta kannattaa nuorten kanssa käsitellä ymmärrettävästi ja positiivisen kautta.  

Erityisesti kiinnostuin systeemisestä ajattelusta ja sen tärkeydestä. Jatkossa haluan teroittaa nuorille sitä, että jokaisen teoilla on merkitystä, koska kaikki vaikuttaa kaikkeen. Jos kaikki ajattelisivat tahoillaan, että yksittäisen pienen ihmisen tai maakunnan tai valtion tekemisillä ei ole mitään merkitystä, kuka tulevaisuutta silloin rakentaa? 

Miten olet hyödyntänyt kurssin antia omassa opetuksessasi? 

Olen esimerkiksi haastanut nuoria ajatusleikkiin, jossa pohditaan sellaista tulevaisuutta, jossa uusi teknologia korvaa ihmisen työpanoksen nuoren omalla alalla. Pohdimme yhdessä, millaista hyötyä omasta koulutuksesta voisi silti olla ja millaista tietotaitoa koneetkaan eivät pysty korvaamaan. 

Myös kollegani tulevat jatkossa tarkastelemaan tulevaisuusnäkökulmaa omassa opetuksessaan. Oppilaitoksessamme teemme tiimeissä yhteiset oppiainekohtaiset materiaalit koko koululle, ja olen esittänyt tulevaisuusnäkökulman tuomista ja kurssilta saamiani konkreettisia sisältöjä psykologian kurssimateriaaliin. 

Artikkelin teksti: Anne Ventelä

Artikkelin kuva: kuvituskuva

Antti Heikkinen työskentelee psykologian opettajana Savon ammattiopistossa.

Tule mukaan itseopiskelukurssille

Tulevaisuuskoulun itseopiskelukurssi tarjoaa välineitä kehittää omaa tulevaisuusajattelua, tutkia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia ja perehtyä niiden muotoutumiseen vaikuttaviin megatrendeihin sekä löytää itselle soveltuvia pedagogisia tapoja ottaa tulevaisuus haltuun omassa opetuksessa tai muussa kasvatus- ja ohjausalan työssä.

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *

Key Finnish Swedish English
1